>
>
David Krupka
David Krupka

David má hluboké znalosti z oblasti obchodního a pracovního práva získané dlouhodobými zkušenostmi na manažerských pracovních postech, jakož i v rámci realizace jiných dotačních projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

V rámci našeho projektu bude kromě finančně kontrolní a evaluační činnosti působit i coby lektor seminářů a kurzů týkajících se pracovně-bilanční diagnostiky, profesně-kariérového poradenství či tzv. soft skills.

David žije spokojeným rodinným životem, se svojí ženou vychovávají roztomilou předškolačku.

Volný čas tráví nejraději s rodinou při sportovních či kulturních aktivitách nebo toulkách se psem.