Jak hledat a najít práci

Chceme-li získat práci, která pro nás bude nejenom živobytím v ekonomickém slova smyslu, ale bude nás i bavit a naplňovat…

Chceme-li najít zaměstnání, do kterého se budeme – když už ne doslova každý den, tak alespoň po většinou pracovních dní v roce 🙂 – těšit…

NESMÍME NIC PODCENIT A PONECHAT NÁHODĚ UŽ VE FÁZI HLEDÁNÍ!

Kurz „Jak hledat a najít práci“ seznamuje pracovní adeptky s možnostmi a praktikami, které jsou dnes při hledání zaměstnání běžné, např.:

– s orientací na webech nabízejících zaměstnání (např. www.jobs.cz, www.prace.cz aj.)

– s vytvořením vlastního inzerátu neboli pracovního profilu

– s pracovní sociální sítí LinkedIn aj.