Co to jsou motivačně vzdělávací semináře?

Každá klientka zapojená do projektu má možnost se účastnit motivačních seminářů, které probíhají v pěkných prostorách v klidném prostřední v Dolních Břežanech.

Tyto semináře si kladou za cíl:

  • zvýšit uplatnitelnost účastnic na trhu práce
  • motivovat k aktivnímu hledání práce
  • zvýšit (pracovní) seběvědomí
  • prohloubit základní dovednosti, jako je např. formulování motivačního dopisu, vytvoření optimálního životopisu, příprava na přijímací pohovor či obecné znalosti a návyky potřebné k uplatnění na trhu práce

Po absolvování výše uvedench aktivit by měly být potenciální uchazečky soběstačnější ve svém úsilí seberealizace.

Aktivní účastí v těchto seminářích je i psychická podpora klientek díky sdílený (mnohdy podobných) potíží a problémů, což bývá obzvláště u žem jedním se zásadních a klíčových momentů.

Vlastní motivační semináře jsou rozděleny do těchto konkrétních podkategorií/kurzů:

  • Jak hledat a najít práci?
  • Píprava na výběrové řízení
  • Vystupování při pohovorech
  • Komunikační a prezentační dovednosti
  • Výcvik ve vyjednávání platu

Každý kurz je veden erudovaným lektorem či lektorkou profesně se rekrutujícími z dané oblasti.

Bude se jednat o malé skupinky účastnic (cca 5 osob), aby bylo dosáhnuto rodinné a nestresující atmosféry.

Pro každý konkrétní kurz jsou připraveny pečlivě vypracované tištěné podklady, v rámci výuky je samozřejmě využívána i prezentace za pomoci moderních technologií (data projektor, plátno, flipchart, příp. zapůjčení notebooků).

Každý kurz je tvořen jak teroetickou, tak praktickou částí zahrnující závěrečné ověření nově získaných a nabytých znalostí formou testu.

Po úspěšném absolvování celého cyklu obdrží každá uchazečka Osvědčení o absolvování motivačních seminářů.