Koučink

V průběhu celého projektu bude poskytováno:

   • související a provázané individuální profesně-kariérové poradenství
   • poradenství při hledání zaměstnání
   • právní poradenství
   • koučink

Tato činnost je provázána se všemi ostatními projektovými aktivitami, přičemž podporuje zejména aktivní účast v motivačně-vzdělávacích aktivitách.

Každý člověk je jiný – a tedy každý vyžaduje vlastní, individuální přístup!

S každou účastnicí budou probrány konkrétní možnosti, které má na trhu práce při stávajícím stavu svých znalostí, dovedností a zkušeností .

Cílem našeho poradenství a kurzů je zejména:

   • zmapování stávajícího portfolia dovedností
   • zvýšit (pracovní) sebevědomí
   • snížit strach z pracovních pohovorů
   • minimalizovat obavy ze selhání při hledání práce
   • stanovení si konkrétních profesních cílů,
   • určení prostředků a metod k dosažení těchto cílů
   • vybudování a posílení motivace k při hledání „té pravé“ práce
   • zprostředkovávat informace o možnostech vzdělávání