Pracovní právo, zákon o rodině a občanský zákoník pro zaměstnance

Jedná se o dva na sebe navazující semináře, které obsáhnou tato témata:

Seminář I:

  • Pracovní právo týkající se slučitelnosti práce a rodiny včetně rovných příležitostí
  • Podmínky nároku na nemocenskou
  • Podmínky nároku na podporu při ošetřování člena rodiny/domácnosti
  • Podmínky střídání v péči o nemocného s partnerem aj.

Seminář II:

  • Zákon o rodině
  • Občanský zákoník pro zaměstnance

Osa semináře budou vedeny zkušenými lektory – právníky, mající kromě dlouholetých zkušeností v této oblasti i zákoník práce v malíčku.