Náš projekt

We transform students, schools, and communities through professional preparation, collaborative partnerships, and the translation of research into action.
read more

Filozofie a cíle projektu

Projekt „Podporujeme rovné příležitosti v Břežanech“ si klade za cíl zajistit komplexní podporu vedouc ke zlepšen postavení žen na trhu práce – zejména pak žen s malými dětmi a vracejícími se zpět do práce po mateřské, potažmo rodičovské dovolené.
read more

Lektorský tým

Všechny nabízené kurzy a semináře jsou vedené příjemnými a empatickými lektory majícími ´v té či oné oblasti dostatek praktických zkušeností.
read more