Koučink

Koučink – jen slovo, které je právě „in“ nebo skutečně účinný způsob, jak iniciovat rozvoj své osobnosti tím správným směrem?
read more

Pracovní právo, zákon o rodině a občanský zákoník pro zaměstnance

Jedná se o dva na sebe navazující semináře, které obsáhnou tato témata: Seminář I: Pracovní právo týkající se slučitelnosti práce a rodiny včetně rovných příležitostí Podmínky nároku na nemocenskou Podmínky nároku na podporu při ošetřování člena rodiny/domácnosti Podmínky střídání v péči o nemocného s partnerem aj. Seminář II: Zákon o rodině Občanský zákoník pro zaměstnance
read more

Pracovně-bilanční diagnostika a evaluace

Bilanční diagnostika bude realizována s cílem poskytnout účastníkům, potažmo účastnicím, projektu: zorientovat se na trhu práce ujasnit i možnosti, které se jim naskýtají definovat silné a slabé stránky jedince analyzovat pracovní předpoklady ujasnit si pracovní představy a pracovní cíle zjistit vlastní sebehodnocení účastnic doporučit směry vhodného pracovního zařazení nastínit uzpůsobení režimu umožňujícího skloubit práci s
read more