Profesně-kariérové poradenství při hledání zaměstnání, právní poradenství a koučink

V průběhu celého projektu bude poskytováno: související a provázané individuální profesně-kariérové poradenství poradenství při hledání zaměstnání právní poradenství koučink Tato činnost je provázána se všemi ostatními projektovými aktivitami, přičemž zejména podporuje aktivní účast v motivačně-vzdělávacích aktivitách. Každý člověk je jiný, tj. každý vyžaduje vlastní, individuální přístup! S každou účastnicí budou probrány konkrétní možnosti, které má při stávajícím
read more

Motivačně-vzdělávací semináře

Každá klientka zapojená do projektu má možnost se účastnit motivačních seminářů, které probíhají v pěkných prostorách v klidném prostřední v Dolních Břežanech. Tyto semináře si kladou za cíl: zvýšit uplatnitelnost účastnic na trhu práce motivovat k aktivnímu hledání práce zvýšit (pracovní) seběvědomí prohloubit základní dovednosti, jako je např. formulování motivačního dopisu, vytvoření optimálního životopisu, příprava
read more