O našem projektu

Z veřejných průzkumů, analýz, strategií, statistik a zpráv (např. Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, Sociologického ústavu AV ČR či dalších projektů Národohospodářského ústavu Akademie věd) vyplývá, že míra nezaměstnanosti žen přesahovala téměř o polovinu míru nezaměstnanosti mužů.

Je uváděno, že hlavní příčinou vyšší nezaměstnanosti u žen ve srovnání s muži je to, co pro ženy bývá většinou životním naplněním – a sice rodina.

Většinu činností spojených s každodenní péčí o děti včetně péče o děti zajišťují ženy, kdy v průměru obstarávají cca 75  % péče o děti, domácnost a leckdy i partnera.

Prognózy ukazují, že pokud by se míra účasti žen a mužů na trhu práce sbližovala, celkový objem pracovních sil by se do roku 2030 zvýšil o 5,1 % – v případě žádné změny s však tento objem může až o 10 % snížit!

Strategie pro rovnost mužů a žen na období 2014-2020 správně identifikuje hlavní problémy v oblasti genderu, mezi nimi také extrémní pokles zaměstnanosti žen právě v důsledku mateřství.

Dle zprávy Global Gender Gab Report 2015 se Česká republika v oblasti genderové rovnosti nachází až na 81. (!!!) místě z celkem 145 hodnocených zemí.

Tomuto tématu se také věnuje náš projekt nazvaný „Podporujeme rovné příležitosti v Břežanech, který je a priori zaměřen na ženy pečující o děti či aktuálně se vracející na trh práce po mateřské či přesně řečeno po rodičovské dovolené.

Proč právě na tuto cílovou skupinu?

Stále totiž převládají genderové stereotypy, přičemž ženám bývá přisuzována ne-li zcela výhradně, pak převážně „rodinná“ sféra, tj. péče o děti a domácnost a vše s tím souvisejícím.

Navzdory rostoucím snahám o pozitivní změny přetrvává i nadle v mnohapřípadech spíše zavedený konzervativní a tradiční přístup.

NABÍDKA bezplatných kurzů a seminářů

Co to jsou motivačně vzdělávací semináře?

Tyto semináře si kladou za cíl zejména motivovat k většímu dychtění po vzdělávání…

Koučink

Koučink – jen slovo, které je právě „in“ nebo skutečně účinný způsob, jak iniciovat rozvoj své osobnosti tím správným směrem?

Jak hledat a najít práci

Jak hledat a hlavně najít (zajímavou) práci.

Příprava na výběrové řízení

Příprava na výběrové řízení na pracovní pozici.

Vystupování při pracovním pohovoru

Jak (klidně) zvládnout první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem

Komunikační a prezentační dovednosti

Jak se umět správně „prodat“ a zaujmout ostatní.

Výcvik ve vyjednávání platu

Jak si správně a asertivně říci o zvýšení platu či mzdy.

Aktuality

3. dubna 2018

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARNÍ DNY!!

Zdá se, jako by to bylo teprve včera, kdy jsme pořádali náš první kurz věnovaný všem těm, které čeká v brzké či ještě trochu vzdálenější době návrat do práce po mateřské (i když správně spíše po rodičovské) dovolené. A přece jsme v březnu oslavili již první narozeniny. A za to, že již přes rok naše semináře probíhají, vděčíme zejména vám všem, kteří se jich účastníte – nebýt Vás a Vašeho neutuchajícího zájmu po (dalším a stálem) sebevzdělávání, nebylo by přece pro koho je pořádat.

Děkujeme za Vaši přízeň a veřte, že ani do budoucna nepolevíme co do četnosti a náplně kurzů.

Jsme rádi za každé milé a kladné hodnocení z vaší strany, vážíme  si toho, stejně jako si vážíme času a energie našich silně motivovaných účastnic. 

Všechny naše semináře budou pravidelně a opakovaně pořádány přinejmenším až do konce roku 2018.

Přihlásit se můžete jak telefonicky, emailem, popř. máte možnost online registrace přes naše webové stránky vyplněním registračního formuláře.

Hlavní kontaktní osobou je naše vzdělávací koordinátorka – paní Ingrid Behenská.

Jedná se o zkušenou a zasloužilou maminku tří (někdy roztomilých) dětí, která si sama v minulosti prošla některými vzdělávacími semináři pro maminky na MD/RD, díky čemuž se dnes s o to větším nasazením podpořeným vlastní osobní zkušeností může věnovat podpoře a „výchově“ dalších adeptek. 🙂

Telefon: +402 603 457 589

Email: info@zamestnanematky.cz

Kontakt