Bezplatné kurzy pro mimopražské maminky na mateřské či rodičovské dovolené

page2_pic1

Pro každého z nás má vzdělávání obrovskou hodnotu. Člověk by nikdy neměl „usnout na vavřínech“. Měl by se neustále snažit se rozvíjet, a to za každé situace – tedy i maminky během své mateřské dovolené. Samozřejmě, že mateřská dovolená NENÍ DOVOLENÁ – ale při dobrém time managementu a možnosti a chuti delegovat některé povinnosti sem tam i na někoho jiného se i toto dá zvládnout. Odměnou Vám pak bude dobré sebevědomí a uvědomění si své hodnoty na pracovním trhu, až zase budete stát na startovní čáře zvané „práce“.

Je v zájmu celé společnosti zvyšovat na pracovním trhu hodnotu tzv. znevýhodněných skupin. Mezi ně se počítají kromě věkové skupiny zaměstnanců nad 50 let věku zejména maminky vracející se do práce nejednou  i po mnohaleté mateřské. Mnoho maminek totiž nezůstane doma „pouze“ tři roky, ale víc, protože si k jednomu děťátku rovnou pořídí i dalšího bratříčka či sestřičku a pak třeba ještě dalšího… Péče o malé děti je snad největším naplněním každé ženy, již nikdy nás nebudou naši potomci natolik adorovat a respektovat jako v době, kdy na nás byli naprosto závislí… Žádná z žen by si, pokud je to možné, neměla nechat tuto příležitst ujít – i když co žena, to jiný přísup k životu, pro jednu jsou tři roky málo, pro jinou rok až až. Nepřísluší nikomu z nás někoho soudit.

Některé z žen mají to štěstí, že se nebojí pustit do podnikání, protože umí něco výjimečně dobře a mírný risk jim není cizí. Další pak mají to štěstí, že na ně i po tolika letech čeká jejich původní zaměstnavatel a drží jim jejich „židli“. Ty z maminek, které nepatří ani do jedné z těchto dvou skupin si však musí začít aktivně hledat práci samy – což nemusí být vůbec snadné. Dovedeme si však asi snadno představit, jaké pocity většina z žen při pracovním restartu po mateřské zažívá, už jen pokud má někam zaslat svůj životopis nebo dokonce absolvovat pracovní pohovor. Po letech strávených za dětského žvatlání, brebentění, v dětském či rodičovském kolektivu, na kojeneckém plavání, sokolském cvičení pro předškoláky, přehršli dětských besídkách a tematických karnevalech…

Tady má být seznam článků